W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i kompetencjeAMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w różnych dziedzinach branży kinemetograficznej. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa otworzył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach związanych z filmem w Polsce i za granicą. W szkole wykładają uznani i aktywni zawodowo twórcy filmu. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, specjaliści od dźwięku, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy szkoła filmowa https://amafilmacademy.pl/ oraz fachowcy od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i kompetencje na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmowej, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na potrzeby swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można także pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma nauki przybliża uczestnikom meandry sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży kinematograficznej.


Copyright © 2019 Gim-siedlikow.pl